تنکابن 24

تنکابن ۲۴

mostafa
بعضی از توضیحات وب سایت خبری تنکابن ۲۴ با هدف اطلاع رسانی به هنگام در خصوص رخدادهای شهرستان، استان و کشور از سال ۹۱ فعالیت خود را در فضای مجازی آغاز نموده است. مشخصات اصلی پروژه این پروژه با استفاده از زبان های کدنویسی PHP و jQuery نوشته شده است و به صورت روزانه به روز شده و اخبار جدید در سایت قرار می گیرد. مشخصات فرعی پروژه این سایت در خرداد سال ۹۳ با موفقیت به اتمام رسیده است. دیدن اطلاعات بیشتر در www.tonekabon24.ir تنکابن ۲۴ مدیران پروژه ساخته شده مدیر این پروژه جناب آقای سید داوود موسوی از اعضای گروه سرای وب بوده اند.
بیش تر بخوانید